List of active policies

Name Type User consent
Polityka prywatności Privacy policy All users
Regulamin Platformy MOODLE ROE sp. z o.o. Site policy All users

Summary

Ochrona prywatności

Państwa dane osobowe, które zostały nam podane traktujemy jako informacje w najwyższym stopniu poufności i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu, nie są udostępniane żadnym osobom trzecim, firmom ani organizacjom. Służą one tylko i wyłącznie do komunikacji pomiędzy nami w celu sprawnej realizacji procesu dydaktycznego w systemie e-learningowym ROE sp. z o.o. w tym Szkół Artystycznych, Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Szkoleń ROE

Full policy

Ochrona prywatności

Państwa dane osobowe, które zostały nam podane traktujemy jako informacje w najwyższym stopniu poufności i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu, nie są udostępniane żadnym osobom trzecim, firmom ani organizacjom. Służą one tylko i wyłącznie do komunikacji pomiędzy nami w celu sprawnej realizacji procesu dydaktycznego w systemie e-learningowym ROE sp. z o.o. w tym Szkół Artystycznych, Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Szkoleń ROE

Kto jest administratorem danych?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE) 2016/679 informujemy, że administratorem Państwa Danych jest Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Uniwersyteckiej 1; przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich wglądu, aktualizowania lub ich poprawiania w każdym czasie; w przypadku stwierdzenia , że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu dydaktycznego w systemie e-learningowym ROE. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego z korzystania z platformy e-learningowej.

Cookies

 1. Serwis wykorzystuje tzw. pliki cookies ("ciasteczka"), czyli dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze osoby korzystającej z platformy ROE. Zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, informację o czasie przechowywania cookies na urządzeniu Użytkownika oraz wygenerowany unikalny numer.
 2. Mechanizmy cookies wykorzystywane są na platformie ROE w celu:
 • rozpoznania Użytkownika platformy ROE i wyświetlenia odpowiedniej strony internetowej na podstawie jego uprawnień do treści platformy (dotyczy treści wymagających logowania);
 • dostarczania anonimowych danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich ze stron internetowych platformy ROE;
 • utrzymania sesji użytkownika platformy ROE. Dzięki temu użytkownik nie musi na każdej stronie platformy ROE ponownie się logować (dotyczy treści wymagających logowania).
 1. Na platformie ROE wykorzystujemy dwa rodzaje ciasteczek: sesyjne oraz stałe. Cookies stałe przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Z kolei Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu opuszczenia strony, wylogowania lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
 2. Większość przeglądarek ma ustawione automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Użytkownicy platformy ROE w każdej chwili mogą dokonać zmiany ustawień w celu blokowania plików cookies lub otrzymywania każdorazowo informacji o ich zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika platformy ROE. Szczegółowe informacje na temat obsługi plików cookies dostępne są w pomocy danej przeglądarki.
 3. Administrator platformy ROE informuje, że ograniczenie akceptowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych platformy ROE, np. uniemożliwić dostęp do treści wymagających zalogowania.

Nota prawna

Niniejsza strona internetowa (Platforma ROE), w tym jej struktura i projekt graficzny, stanowią wyłączną własność Regionalnego Ośrodka Edukacji sp. z o.o. oraz podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami). Kopiowanie elementów platformy, informacji, tekstów, zdjęć czy też innych elementów graficznych, jak również znaków graficznych zamieszczonych na platformie ROE do celów publicznych lub komercyjnych (m.in. w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach WWW, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej), bez uprzedniej zgody ROE, jest zabronione.

ROE sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany oraz poprawiania informacji zawartych na platformie ROE w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników sieci internet.

ROE sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych nie stanowiących własności ROE sp. z o.o., do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone na niniejszej platformie ROE, za wypowiedzi na forum dyskusyjnym oraz w czasie wirtualnych konsultacji (czat).


Summary

Regulamin Platformy MOODLE
Regionalnego Ośrodka Edukacji sp. z o.o.

Full policy

 1. Platforma e-learningowa Moodle ROE (zwana dalej Platformą), to internetowa przestrzeń Organu prowadzącego. Jest ona przeznaczona do wspomagania procesu nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego (e-learning)
 2. Użytkownikami Platformy są uczniowie, słuchacze, nauczyciele szkół ponadpodstawowych, szkół policealnych, ośrodka kształcenia ustawicznego, szkoleniowcy orz pracownicy administracyjni ROE sp. z o.o.
 3. W Regulaminie stosuje się następujące terminy:
  1. Użytkownik: osoba posiadająca konto na Platformie.
  2. Uczeń: Użytkownik zapisany do wybranej klasy lub grupy językowej/zawodowej, lub szkolenie jako uczestnik.
  3. Nauczyciel/Prowadzący: Użytkownik posiadający uprawnienia pozwalające na prowadzenie kursu/szkolenia na Platformie.
  4. Administrator: osoba odpowiedzialna za poprawne działanie Platformy.
 4. Zalogowanie się na Platformie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownicy są zobowiązani do wypełnienia formularza we właściwościach profilu swoimi rzeczywistymi danymi osobowymi. Imię i nazwisko są niezależnymi polami w formularzu rejestracyjnym i ze względów bezpieczeństwa tak zwany "login" musi być różny od tych danych. Uzyskanie konta jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych Użytkownika w zakresie koniecznym do jego obsługi przez Prowadzącego i Administratora.
 6. Zgodnie z wymogami RODO/GDPR Użytkownicy mają prawo do wnioskowania o usunięcie danych i rejestru działań użytkownika na platformie, wnioskowania o wyeksportowanie danych osobowych oraz ich usunięcie lub modyfikację.
 7. Niewłaściwe wypełnienie formularza rejestracyjnego, zidentyfikowanie wprowadzenia nieprawdziwych danych, ustalenie faktu udostępnienia konta oraz materiałów dydaktycznych uzyskanych z Platformy osobom niepowołanym powoduje zablokowanie konta.
 8. Pełną odpowiedzialność za materiały zamieszczone na Platformie (w tym kwestie praw autorskich) ponosi osoba publikująca.
 9. W wypowiedziach na Platformie nie wolno zamieszczać treści nieprzyzwoitych, nieprawdziwych, obraźliwych, obscenicznych (art. 141 Kodeksu Wykroczeń).

10. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez użytkowników mogą być modyfikowane bądź usuwane przez Prowadzącego lub Administratora, gdy są one niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Dotyczy to w szczególności wypowiedzi i materiałów niezwiązanych z programem lub przebiegiem nauki.

11. Nieprzestrzeganie Regulaminu może prowadzić do ograniczenia funkcji lub zablokowania konta na Platformie oraz do powiadomienia Organu prowadzącego.

12. Zadaniem ROE jest dołożenie wszelkich starań, by zapewnić poprawne funkcjonowanie Platformy. Administrator wykonuje kopie zapasowe kursów raz w tygodniu (sobota) oraz udziela Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów z obsługą i użytkowaniem systemu.

13. ROE nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzewidzianego wadliwego funkcjonowania Platformy, a także rezultaty ujawnienia przez Użytkowników osobom niepowołanym poufnych danych, np. służących do logowania.

14. Uwagi i zgłoszenia w sprawach dotyczących funkcjonowania, stosowania lub naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres biuro@roe.pl lub zgłaszać do sekretariatów odpowiednich placówek.

15. Wątpliwości dotyczące treści, funkcjonowania i stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organ prowadzący.

16. ROE zastrzega sobie prawo modyfikowania Regulaminu Użytkownika.