Available courses

Warsztat dyplomowy

Przedmiot Warsztat - przybliżający pisanie pracy dyplomowej dla kierunku grafika komputerowa

Prawo autorskie

Przedmiot realizowany (obowiązkowy) - fotografia, (dobrowolny) - grafika komputerowa 

Projektowanie stron www

Przedmiot realizowany (obowiązkowy) - grafika komputerowa, (dobrowolny) - fotografia

Grafika wektorowa

Przedmiot realizowany (obowiązkowy) - grafika komputerowa, (dobrowolny) - fotografia

Techniki poligraficzne

Przedmiot realizowany (obowiązkowy) - grafika komputerowa, (dobrowolny) - fotografia

Podstawy modelowania (3D)

Przedmiot realizowany (obowiązkowy) - grafika komputerowa, (dobrowolny) - fotografia

Grafika rastrowa

Przedmiot realizowany (obowiązkowy) - grafika komputerowa i fotografia 

Multimedia w fotografii

Przedmiot realizowany (obowiązkowy) - fotografia  - (kontynuacja przedmiotu fotografia w grafice komputerowej)