Centrum Szkoleń - materiały szkoleniowe oraz dobre praktyki rynku biznesowego

W tym module omówiono różne dyskusje akademickie związane z wykorzystaniem gier do nauki. Będziesz narażony na pojawiające się nowe koncepcje w tej dziedzinie, takie jak grywalizacja, nauka gry, poważne gry, gry epistemiczne i badania związane z tymi pojęciami.


 KURS Projektowanie i prowadzenie kursów e-learningowych w kształceniu zawodowym