Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - platforma wymiany doświadczeń i dobrych praktyk stosowanych w oświacie. Materiały szkoleniowe, pokonferencyjne, sieci ewaluacje.