Realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, stosując nauczanie synchroniczne i asynchroniczne: forum, czat, wideo/audio lekcje, e-sprawdziany.

Help with Search courses