Nasza oferta adresowana jest do wszystkich osób, które ukończyły szkołę średnią, zainteresowanych rozwijaniem swoich pasji oraz zdobyciem atrakcyjnych kwalifikacji. Znajdą tu Państwo bogatą propozycję kierunków artystycznych, których nauka odbywa się w Dwuletnich Szkołach, Rocznym Studium oraz Półrocznym Studium.

prowadzone są w dwóch formach: - szkoły posiadające uprawnienia szkoły publicznej, realizujące podstawy programowe MEN, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urzędów Miast : Wrocławia, Poznania, Katowic oraz Warszawy. Słuchacze korzystają z tych samych praw i podlegają tym samym obowiązkom jak słuchacze szkoły publicznej. Po zakończeniu edukacji otrzymują Świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej a po zdaniu egzaminu zawodowego - tytuł technika. Kierunki: „Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej”, "Realizacja Nagrań", "Realizacja Nagłośnień". - szkoły wpisane do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po zakończeniu edukacji słuchacze otrzymują Dyplom ukończenia Szkoły Artystycznej (w języku polskim i angielskim) wydane przez Regionalny Ośrodek Edukacji. Kierunki: „ Charakteryzacja” oraz „ Scenografia i Kostiumografia”.
Roczna forma kształcenia, która kończy się otrzymaniem dokumentu ( zaświadczenia) wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U z 2017 r. poz.1632) oraz dyplom ( w języku polskim i angielskim), na którym będą wypisane nazwy wszystkich przedmiotów zrealizowanych w ramach zajęć wraz z ilością godzin. Kierunki: „ Aktorstwo”, „Grafika komputerowa”, „Projektowanie mody”, „Aranżacja wnętrz”, „Taniec” , "Fotografia", "Realizacja obrazu filmowego - Produkcja multimedialna", "Realizacja Oświetlenia".
Słuchacze Półrocznego Studium , po zakończeniu całego cyklu nauczania i zdaniu egzaminów końcowych otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U z 2017 r. poz.1632) oraz dyplom ( w języku polskim i angielskim), na którym będą wypisane nazwy wszystkich przedmiotów zrealizowanych w ramach zajęć wraz z ilością godzin. Kierunki: „ Organizacja eventów', "Makijaż".
Help with Search courses