REGIONALNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI jest nowoczesną placówką edukacyjną, funkcjonującą w strukturze Regionalnego Ośrodka Edukacji. Świadczymy usługi szkoleniowe, wspomagając rozwój zawodowy kadry zarządzającej, nauczycieli oraz pracowników administracyjnych instytucji oświatowych. Formę , temat i czas trwania szkoleń dostosowujemy do potrzeb uczesników. Wspieramy poszczególne podmioty w planowaniu, rozwoju i tworzeniu programów, z uwzględnieniem specyfiki każdego z nich. Współpracujemy z placówkami sektora państwowego i prywatnego, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, mediami. Dynamiczny rozwój poszczególnych działów edukacyjnych wymaga od nas precyzji, jak również ciągłego doskonalenia się. Narzędziami są przemyślane strategie, nowoczesne zaplecze i skuteczne metody nauczania.

Help with Search courses