Propozycja kursów realizowanych na kierunkach artystycznych w Dwuletnich Szkołach Policealnych oraz Rocznym Studium

Roczne Studium Fotografii to atrakcyjna propozycja kształcenia w formie kursu doskonalenia umiejętności, adresowana dla osób, które ukończyły szkołę średnią, zainteresowanych nabyciem i pogłębieniem praktycznych umiejętności w zakresie fotografii. Krótka forma (jeden rok szkolny) szkolenia przy równoczesnej dużej ilości godzin zajęć, jest optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy w szybkim czasie chcieliby rozwinąć swoje kompetencje zawodowe.

Zapisy ręczne realizowane przez Adam Możejko.

Roczne Studium Fotografii to atrakcyjna propozycja kształcenia w formie kursu doskonalenia umiejętności, adresowana dla osób, które ukończyły szkołę średnią, zainteresowanych nabyciem i pogłębieniem praktycznych umiejętności w zakresie fotografii. Krótka forma (jeden rok szkolny) szkolenia przy równoczesnej dużej ilości godzin zajęć, jest optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy w szybkim czasie chcieliby rozwinąć swoje kompetencje zawodowe.

Zapisy ręczne realizowane przez Adam Możejko.

Roczne Studium Grafiki Komputerowej ROE  to atrakcyjna propozycja kształcenia, w formie kursu doskonalenia umiejętności, adresowana dla osób, które ukończyły szkołę średnią, zainteresowanych nabyciem i pogłębieniem praktycznych umiejętności w zakresie projektowania graficznego.

Drogi Słuchaczu, przed Tobą ostatni krok, aby zakończyć edukację w Studium Grafiki Komputerowej i przystąpić do obrony. Zostało Ci tylko wykonanie testu promocyjnego. 

Zapisy ręczne realizowane przez Adam Możejko.